Rămîi să mai ciocnim o cupă
La hanul vechi de pe coclauri
Căci pentru vin și pentru tine
Mai am în sîn trei pumni de aur.

Rămîi să ne-omorîm tristețea
Și setea fără de-alinare
Cu vinul negru de la hanul
Din calea umbrelor fugare.

Știi tu, frumoaso, că ulciorul
Din care bei înfrigurată
E făurit din taina sfîntă,
Din taina unui trup de fată.

L-a făurit cîndva olarul
Cel inspirat de duhul rău
Din taina unui trup de fată
Frumos și cald ca trupul tău.

Înmiresmează-te, frumoaso,
Ca pe-un altar cu mirodenii
Cît zarea-i plină de albastru,
Cît lumea-i plină de vedenii,

Atît cît drumurile lumii
Mai au pe margini bucurii,
Căci mîine in zadar vei bate
La porți de suflete pustii.

Iubește-mă acum, căci anii
Pe năzuințe-or pune frîuri
Și zilele vieții noastre
Se scurg ca undele pe rîuri.

Și trupul tău, care mi-e astăzi
Cel mai dorit dintre limanuri
Va fi un biet ulcior din care
Vor bea drumeții pe la hanuri.

(versuri de Eusebiu Camilar, inspirate din Omar Khayam)

____________________

Foto arhivă personală, han abandonat în Oltenia, 2019.

Publicitate